ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno
+48655299287
http://facebook.com/nzozARTES

Medycyna Pracy

Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich

Zatrudnieni w Przychodni Medycyny Pracy lekarze specjaliści zapewniają usługi medyczne z zakresu medycyny pracy:

  • badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,
  • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne),
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie ocena możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia w odniesieniu do kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych lub wyższych,
  • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie patologii zawodowej,
  • pierwsza pomoc lekarska w nagłych zachorowaniach łącznie z orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy,
  • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • badania kierowców.