Medycyna pracy

Zatrudnieni w Przychodni Medycyny Pracy lekarze specjaliści zapewniają usługi medyczne z zakresu medycyny pracy oraz badania kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy. badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
  • ocena możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia w odniesieniu do kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych lub wyższych
  • prowadzenie działalności konsultacyjnej w zakresie patologii zawodowej
  • pierwsza pomoc lekarska w nagłych zachorowaniach łącznie z orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy
  • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych
  • badania kierowców
  • szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.