Ginekologia

Lekarze specjaliści zatrudnieni w Przychodni Położniczo-Ginekologicznej w ramach kontraktu NFZ zapewniają pełną opiekę medyczną w zakresie:

  • opieki prenatalnej: diagnostyka i leczenie niepłodności, prowadzenie ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka, diagnostyka niepowodzeń położniczych
  • poradnictwa antykoncepcyjnego
  • onkologii ginekologicznej: prewencja, profilaktyka, leczenie
  • ginekologii wieku młodzieńczego
  • ginekologii okresu menopauzy, w tym poradnictwo w zakresie osteoporozy
  • ginekologii okresu rozrodu
  • endokrynologii ginekologiczna

oraz związaną z tym diagnostykę ultrasonograficzną i cytologiczną.